Úvodná stránka » O spoločnosti

Firma GonSoft vznikla v roku 2001. V marci 2008 sa transformovala na GonSoft s.r.o.

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú :

 

 • programovanie riadiacich systémov Siemens - PLC Simatic S7-1200, S7-1500,     S7-200, S7-300, S7-400 a ďalšie,
 • inštalácia vizualizačných HMI systémov (Human Machine Interface) Siemens, WinCC flexible, WinCC Advanced, 
 • budovanie centrálnych dispečingov, nasadzovanie datovo-komunikačných serverov, SCADA systémov Promotic, WinCC Professional, a ďalších,
 • komunikačné riešenia, siete PROFINET, PROFIBUS, MODBUS a ďalšie,
 • komunikačné riešenia pre štatistické vyhodnocovanie meračov tepla, elektromerov, vodomerov, plynomerov, stlačeného vzduchu

 

    

1. Priemyselné techológie :

 • Strojársky priemysel - výrobné linky, účelové stroje a zariadenia - prototypy aj rekonštrukcie,
 • Energetika - ekologické čistenie transformátorových olejov - regenerácia, readsorpcia, filtrácia,
 • Energetika - CVS - centrálne výmenníkové stanice, redukčné stanice tlaku, parné turbíny, CHS - chladiace stanice veľkých výkonov,
 • Energetika - riadenie elektrického odberu na udržanie kW maxima,
 • Automobilový priemysel - hlavné výrobné linky,
 • Vodné hospodárstvo - čerpacie stanice, neutralizačné stanice, biologické ČOV,
 • Stavebníctvo - technológie miešania a dávkovania stavebnej chémie,
 • Technológie zasnežovania lyžiarskych stredísk,
 • Mliekárenský priemysel 

 

2. Systémy riadenia budov :

 • Kotolne, teplovodné alebo parné výmenníkové a odovzdávacie stanice tepla,
 • Vzduchotechniky, bazénové technológie, kogeneračné jednotky,
 • Klimatizácie čistých výrobných priestorov

 

Našim cieľom je kvalitná práca a spokojný zákazník.

Na dosiahnutie týchto cieľov orientujeme svoju prácu od návrhu konkrétneho technického riešenia, cez vypracovanie projektovej dokumentácie, výrobu rozvádzačov, elektrickú montáž, aplikačný softvér, testovanie, až po uvedenie systému do prevádzky.

Naši odberatelia sa už o tom presvedčili.

 

Získané oprávnenia a certifikáty :

Certifikát Technickej inšpekcie na výrobu rozvádzačovOprava, údržba, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení elektrickýchCertifikát S7-SYH Autorizovaného školiaceho strediska Siemens Certifikát S7-PRO Autorizovaného školiaceho strediska Siemens Certifikát Promotic System Integrator

 


Kontakt

GonSoft s.r.o.
Sielnica 49
962 31 SIELNICA
SLOVENSKO
+421 903513397
FAX +421 455444202
IČO 44019980
DIČ SK2022569208