Úvodná stránka » Služby

Čo poskytujeme :


  • Dodávky komplexných riešení automatizačných celkov pre výrobné linky, účelové stroje a zariadenia v rôznych odvetviach priemyslu, najmä v energetike a strojárstve.


  • Samostatné subdodávky programového vybavenia riadiacich systémov Siemens a ďalších.


  • Budovanie centrálnych dispečingov a vizualizačných SCADA / HMI systémov, diaľkový dohľad.


  • Softvérové riešenia komunikačných prenosov z meračov tepla a integrácia distribuovaných subsystémov (zastrešenie systémov rôznych značiek).


  • Servisné zásahy a opravy riadiacich systémov Siemens pre výrobné podniky - zmluvne, alebo na výzvu.


  • Technickú podporu a poradenstvo pre stálych zákazníkov.Kontakt

GonSoft s.r.o.
Sielnica 49
962 31 SIELNICA
SLOVENSKO
+421 903513397
FAX +421 455444202
IČO 44019980
DIČ SK2022569208